MENU
Aula_close Layer 1

Udskoling

Udskolingen på Gedved Skole består af 7. - 9. årgang. De har til huse ud til skolens læringscenter som også fungerer som gruppearbejdspladser for eleverne. På Gedved Skole arbejder vi projektbaseret og i udskolingen arbejder elever i fællesskab om at løse relevante og nærværende problemstillinger, der ligger tæt op ad deres hverdag. I udskolingen vægter vi på Gedved Skole høj faglighed, motivation, mening og trivsel. 

Vi styrker fællesskabet og ansvarligheden hos eleverne i udskolingen gennem samarbejde på egne årgange i alle fag og på tværs af årgangene i andre fag.

Udskolingen laver ligeledes mange sociale arrangementer sammen, så hele udskolingen er samlet på en gang.

I fællesskab har skolens medarbejdere og forældre lavet krav og forventninger til udskolingen, se dem herunder: 

Dokumenter

Forventninger i udskolingen

Shape Created with Sketch.